Блог

Тестовете за оценка при подбор – „за“ или „против“?

26.09.2017
Компаниите, които използват  тестове за оценка на кандидати за работа, всъщност се стремят да подобрят качеството на подбора и да минимизират своя субективизъм при взимането на решения, свързани с хора. 
 
Те могат да използват два типа тестове: личностни  и такива за измерване на способности.
 
Какво представляват личностните тестове, които се използват при подбор?
Работещите личностни тестове се създават в резултат на много знания и положен труд, базират се на определена теория от психологията и преди да влязат в практиката, задължително преминават през пилотни изследвания и нормиране за дадената страна, в която ще се използват.
Те често  са самооценъчни – тоест попълващият дава своята оценка на това до колко едно твърдение се отнася до него или пък не. 
 
Например:
 
„Тъй като поемам прекалено много отговорности в екипната работа, аз често се чувствам изморен.“
 
Обикновено отговорите варират от „изобщо не съм съгласен“ до „напълно съм съгласен“. 
 
Резултатите на дадения човек се сравняват с резултатите на нормативна извадка от хора от същия пол, националност, възраст, образование, ниво на позицията. 
 
Получава се личностен профил на кандидата, който се сравнява с „еталонния“ профил на дадената позиция в компанията. Той помага, от една страна, на специалистите по подбор да са по-обективни, а от друга, на хората да заемат подходящи за личността си позиции, така че да се чувстват пълноценни и удовлетворени на работното си място.
 
Разбира се, както във всички останали сфери - медицина, инженерство, строителство, така и тук е много важно какви инструменти се прилагат и дали човекът, който извършва измерването, е обучен и квалифициран да „разчита“ резултатите.
 
Кои са признаците, по които може да разберем дали ни оценяват с професионален инструмент: 
  • Името на теста води до неговия създател;
  • Попълва се на родния ни език; 
  • Има квалифицирани професионалисти, които са автори на българската адаптация (ако тестът не е с български автор).
А какво е вашето мнение и/или опит с прилагането на тестове?
 
Силви Таниелян
 
За въпроси и коментари: s.tanielian@prometriks.com. 
Тестове за оценка при подбор
 
Очаквайте: За какво се използват тестовете за измерване на способности при подбор?

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение