Управление на стреса

Стресът е неизбежна част от ежедневието на работното място. Динамиката, натискът за промени и по-високи резултати рано или късно дават отражение и умората постепенно се натрупва. Какви са първите му симптоми? Как може да го управляваме? Може ли да си възвърнем мотивацията за работата и усещането за субективно благополучие? Базиран върху съвременната когнитивно-поведенческата психология, този тренинг предлага техники и подходи за управление на стреса, чиито положителен ефект е доказан в реалния живот.
 
Ползите за вас:
  • Ще се научите да разпознавате симптомите на стрес при вас, вашите колеги и семейство.
  • Ще усвоите полезни техники за справяне със стреса.
  • Ще разберете как може да се приложат в реална работна среда.
  • Ще тествате своите умения чрез казуси и ролеви игри.
 
Основни теми:
  • Какво представлява стресът и какви са неговите симптоми?
  • Решаване на самооценъчен въпросник и обсъждане на резултатите.
  • Ефективно управление на времето и приоритизиране. Техники за управление на времето.
  • Емоционалната интелигентност. Игри за развитие на сензитивност.
  • Организиране на свободното време. Техники за релаксация.
 
Подходящо за: Ръководители на екипи, тиймлидери, хора на ключови експертни позиции.
 
Продължителност: 1 ден.
 
Оптимален брой участници: 6-12. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение