Работа с трудни клиенти

Какво е “Amygdala hijack“? Какво се случва в мозъка ни и какъв е механизмът, който сработва при всеки от нас, когато се чувстваме застрашени? Може ли да разпознаем тези състояния при нашите „трудни“ клиенти и може ли да реагираме адекватно? Как да „успокоим“ клиента и да го обслужим професионално? Този тренинг е създаден за да отговори на тези въпроси, и в същото време да позволи на хората, които обслужват клиенти да тестват знанията си на работното място и да получат обратна връзка и препоръки.
 
Ползите за вас:
  • Ще разпознавате различните типове „трудни“ клиенти и техните характерни реакции.
  • Ще можете да си обясните поведението им.
  • Ще разберете как да овладявате своите емоции и да реагирате адекватно и делово.
  • Ще тествате новите знания във вашата работна среда и да получите обратна връзка.
 
Основни теми:
Модул 1 – Теоретична част
 
Модул 2 – Практическа част на работното място
  • Прилагане на знанията в реална работна среда с присъствието на тренер.
  • Обратна връзка и препоръки за подобрение.
 
Подходящо за:
За служители, работещи в call center, обслужване на вътрешни и външни клиенти.
 
Продължителност:
Модул 1 – 2 часа
Модул 2 – 2 часа (при желание от страна на клиента,може да се повтори през определен период от време).
 
Оптимален брой участници:
Модул 1 - до 12 души.
Модул 2 - провежда се индивидуално. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение