Payroll Specialist

Нашият клиент е една от най-големите и утвърдени на пазара български фирми, предоставящи одиторски, счетоводни и консултантски услуги, за български и международни клиенти.

Ние им помагаме да намерят най-подходящия кандидат за позицията:

 
PAYROLL SPECIALIST
 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 • Обработва, изчислява и превежда работни заплати;
 • Поддържа трудови досиета;
 • Изготвя справки, удостоверения, служебни бележки;
 • Съдейства на клиенти при проверки и ревизии, извършвани от държавни органи;
 • Следи и прилага настъпилите изменения в законодателството.
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Висше икономическо образование;
 • Отлични познания и опит в областта на ТРЗ;
 • Високо ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо;
 • Актуални познания по същността на приложението на Българското трудово и осигурително законодателство, Данъчно законодателство и др.;
 • Отлични PC умения - WORD, EXCEL, софтуер за обработка на заплати, онлайн банкиране.
 
НАШИЯТ КЛИЕНТ ПРЕДЛАГА:
 • Трудов договор, съобразно българското законодателство;
 • Бонусна система за заплащане и социални придобивки;
 • Ежемесечно обективно отчитане на индивидуалното представяне и месечни бонуси при персонален принос;
 • Достъп до ноу-хау и работа във висококвалифициран екип;
 • Възможност за професионално израстване и кариерно развитие;
 • Редовни обучения за повишаване на професионалната компетентност.
Ако желаете да участвате в нашия конкурс, моля изпратете ни CV нa hr@prometriks.com.
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на 3 седмици:
 • Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • Провеждане на първо интервю.
 • Оценяване с тестове.
 • Представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.
При желание от страна на кандидата провеждането на интервю и оценяването с тестове може да се проведе в един и същи ден, с което значително да се намали времето за подбор.

II етап – интервю с представителите на компанията-работодател.
Всички достигнали до интервю и оценяване с тестове ще получат обратна връзка за резултатите от конкурса. 
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса. 
 
Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Актавис
Изпратете ни вашето мнение