Payroll Specialist

Нашият клиент е една от най-големите и утвърдени на пазара български фирми, предоставящи одиторски, счетоводни и консултантски услуги, за български и международни клиенти.

Ние им помагаме да намерят най-подходящия кандидат за позицията:

 
PAYROLL SPECIALIST
 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 • Обработва, изчислява и превежда работни заплати;
 • Поддържа трудови досиета;
 • Изготвя справки, удостоверения, служебни бележки;
 • Съдейства на клиенти при проверки и ревизии, извършвани от държавни органи;
 • Следи и прилага настъпилите изменения в законодателството.
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Висше икономическо образование;
 • Отлични познания и опит в областта на ТРЗ;
 • Високо ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо;
 • Актуални познания по същността на приложението на Българското трудово и осигурително законодателство, Данъчно законодателство и др.;
 • Отлични PC умения - WORD, EXCEL, софтуер за обработка на заплати, онлайн банкиране.
 
НАШИЯТ КЛИЕНТ ПРЕДЛАГА:
 • Трудов договор, съобразно българското законодателство;
 • Бонусна система за заплащане и социални придобивки;
 • Ежемесечно обективно отчитане на индивидуалното представяне и месечни бонуси при персонален принос;
 • Достъп до ноу-хау и работа във висококвалифициран екип;
 • Възможност за професионално израстване и кариерно развитие;
 • Редовни обучения за повишаване на професионалната компетентност.
Ако желаете да участвате в нашия конкурс, моля изпратете ни CV нa hr@prometriks.com.
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на 3 седмици:
 • Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • Провеждане на първо интервю.
 • Оценяване с тестове.
 • Представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.
При желание от страна на кандидата провеждането на интервю и оценяването с тестове може да се проведе в един и същи ден, с което значително да се намали времето за подбор.

II етап – интервю с представителите на компанията-работодател.
Всички достигнали до интервю и оценяване с тестове ще получат обратна връзка за резултатите от конкурса. 
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса. 
 
Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение