360-градусова обратна връзка

Ако имате нужда да получите цялостна представа за работното представяне на даден човек, както и да сравните неговата гледна точка по отношение на важни за Вашата организация компетенции, с тази на останалите хора, Ви предлагаме да приложите 360-градусова обратна връзка
 
Примерни компетенции:
 • стратегическо мислене;
 • визия за пазара;
 • фокус върху клиента;
 • лидерство и управление на екипи;
 • ориентация към постижения;
 • решаване на проблеми;
 • въвеждане на промени и иновации;
 • ефективна комуникация;
 • ефективни взаимоотношения. 
Ползи за оценявания служител: 
 • той разбира как поведението му се възприема от другите хора в организацията;
 • осъзнава ясно своите силни страни и области за развитие;
 • поставя си цели за развитие. 
Ползи за организацията:
 • идентифицира талантите в организацията;
 • получава обратна връзка за силните им страни и областите за подобрение;
 • има база за създаване на ефективна програма за обучение и развитие;
 • получава завършеност на атестационната си система. 
 
Нашият екип може да Ви помогне да:
 • изберете/създадете свой 360 въпросник;
 • комуникирате процеса с хората;
 • проведете анкетирането чрез нашата онлайн платформа Assessia.com;
 • получите доклади с резултати за всеки оценяван служител;
 • осигурите анонимен и етичен процес;
 • дадете независима конструктивна обратна връзка на оценяваните в индивдуални срещи;
 • да обучите Ваши служители как да дават обратна връзка.
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с Таня Бриклер или Виктория Евлогиева

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение