360-градусова обратна връзка

Ако имате нужда да получите цялостна представа за работното представяне на даден човек, както и да сравните неговата гледна точка по отношение на важни за Вашата организация компетенции, с тази на останалите хора, Ви предлагаме да приложите 360-градусова обратна връзка
 
Примерни компетенции:
 • стратегическо мислене;
 • визия за пазара;
 • фокус върху клиента;
 • лидерство и управление на екипи;
 • ориентация към постижения;
 • решаване на проблеми;
 • въвеждане на промени и иновации;
 • ефективна комуникация;
 • ефективни взаимоотношения. 
Ползи за оценявания служител: 
 • той разбира как поведението му се възприема от другите хора в организацията;
 • осъзнава ясно своите силни страни и области за развитие;
 • поставя си цели за развитие. 
Ползи за организацията:
 • идентифицира талантите в организацията;
 • получава обратна връзка за силните им страни и областите за подобрение;
 • има база за създаване на ефективна програма за обучение и развитие;
 • получава завършеност на атестационната си система. 
 
Нашият екип може да Ви помогне да:
 • изберете/създадете свой 360 въпросник;
 • комуникирате процеса с хората;
 • проведете анкетирането чрез нашата онлайн платформа Assessia.com;
 • получите доклади с резултати за всеки оценяван служител;
 • осигурите анонимен и етичен процес;
 • дадете независима конструктивна обратна връзка на оценяваните в индивдуални срещи;
 • да обучите Ваши служители как да дават обратна връзка.
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с Таня Бриклер или Виктория Евлогиева

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение