Лидерство

Често сме изправени пред множество въпроси, когато сме в ситуация да вземем решение кой да ръководи даден екип:
  • Ще може ли нашия колега, достигнал до висок професионализъм в своята работа, да поеме отговорността да ръководи екип?
  • Какви умения ще трябва да развива, така че да бъде по-успешен в своята ръководна роля?
  • Кой от кандидатите за ръководна позиция е най-подходящ?
 
Отговорите са важни, решенията са трудни и отговорни, защото знаем, че „неподходящ“ ръководител води до директни загуби за компанията.
 
За да ви помогнем с външна обективна преценка и за да вземете по-информирано решение, ние използваме набор от професионални тестове, които се прилагат в такива ситуации:
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение