Лидерство

Често сме изправени пред множество въпроси, когато сме в ситуация да вземем решение кой да ръководи даден екип:
  • Ще може ли нашия колега, достигнал до висок професионализъм в своята работа, да поеме отговорността да ръководи екип?
  • Какви умения ще трябва да развива, така че да бъде по-успешен в своята ръководна роля?
  • Кой от кандидатите за ръководна позиция е най-подходящ?
 
Отговорите са важни, решенията са трудни и отговорни, защото знаем, че „неподходящ“ ръководител води до директни загуби за компанията.
 
За да ви помогнем с външна обективна преценка и за да вземете по-информирано решение, ние използваме набор от професионални тестове, които се прилагат в такива ситуации:
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение