Лидерство и развитие на екипи

Развитието на потенциала на ръководителите и съответно на техните екипи е важна стратегическа цел на всяка организация. Нашите обучения са създадени от хора с богат професионален опит и знания в областта на лидерството и екипната ефективност и биха могли да адаптират темите към вашите конкретни нужди. 
 
Ако не сте сигурни кое обучение отговаря най-точно на потребностите ви, ние може да ви предложим предварителна диагностика, която се прилага чрез модерна онлайн платформа и включва стандартизирани и адаптирани за българските условия психологични инструменти или оценка по метода на 360-градусовата обратна връзка. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение