Човешки ресурси

Базирани на опит, натрупан в предизвикателното ежедневие на ЧР професията, тези обучения имат за цел да помогнат на хората, които изпълняват дейности, свързани с управлението на човешките ресурси. Темите и формата, може да се адаптират към конкретните ви нужди. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение