Човешки ресурси

Базирани на опит, натрупан в предизвикателното ежедневие на ЧР професията, тези обучения имат за цел да помогнат на хората, които изпълняват дейности, свързани с управлението на човешките ресурси. Темите и формата, може да се адаптират към конкретните ви нужди. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение