Интегритет и превенция на измами

Как може да се „уловят“ в ранен етап индикациите за контрапродуктивно поведение, как да се управлява риска и да се повиши  интегритета в дадена организация, това са част от въпросите, на които ще намерите отговор в нашите обучения. 
 
Темата „Интегритет“ е изключително чуствителна и деликатна, а в същото време основна за бизнес взаимоотношенията и доброто име на всяка компания. Ние смятаме, че нашият дългогодишен опит в тази област, може да ви бъде полезен. 
 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение