Интегритет и превенция на измами

Как може да се „уловят“ в ранен етап индикациите за контрапродуктивно поведение, как да се управлява риска и да се повиши  интегритета в дадена организация, това са част от въпросите, на които ще намерите отговор в нашите обучения. 
 
Темата „Интегритет“ е изключително чуствителна и деликатна, а в същото време основна за бизнес взаимоотношенията и доброто име на всяка компания. Ние смятаме, че нашият дългогодишен опит в тази област, може да ви бъде полезен. 
 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение