Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск

Selector Pro 2 е първият и засега единственият инструмент в България, специално конструиран за подбор на служители за дейности с висока степен на обществен риск: охранители, военнослужещи, оператори в атомна електроцентрала или в контрол на въздушния транспорт, водачи на МПС в обществения транспорт и др. Той оценява психологическата пригодност и компетентностите, необходими за ефективно справяне с рискови професии. 
 
Измерва:
 • склонност към физическа агресия, лош контрол на гнева;
 • склонност към противопоставяне и липса на респект;
 • враждебни нагласи, проблемни отношения;
 • неспазване на норми и организационни правила;
 • склонност към импулсивни действия и решения;
 • затвореност, самоизолация, неадекватни социални умения;
 • склонност към злоупотреба с алкохол или употреба на наркотици;
 • емоционална лабилност;  
 • наличие на суицидни идеи или намерения;
 • необичайни мисли и преживявания, психична дезадаптация.
 
Полезен е при:
 • подбор на кандидати за работа при дейности с висока степен на обществена опасност;
 • оценка на психическата съвместимост с рискови професии.
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля да се свържете с нас

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение