Оценка на структурата на интелекта (IST 2000 - R)

IST 2000 - R /кратка версия/ е тест за оценка на уменията за анализ и преработка на информация, както и на потециалите за учене и усвояване на нов опит. Намира широко приложение в прогнозирането на успешността на професионалното развитие на различни йерархични нива. 
 
Измерва: 
  • аритметичен интелект;
  • вербален интелект;
  • потенциал за учене.
 
Полезен при:
  • подбор на служители;
  • идентифициране на таланти;
  • идентифициране на потенциал за развитие.   
 

Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение