Тестът за оценка на вербалната интелигентност (Verbal Reasoning Test)

Vеrbal Reasoning Test оценява способността за разбиране и анализиране на текстова информация. 
 
Измерва:
  • умения за интерпретация и обобщение на текстова информация;
  • способност за достигане до логически изводи на база наличните данни;
  • умения за свободно устно и писмено изразяване. 
 
Полезен при:
  • подбор на служители за позиции, които включват работа с голям обем текстова информация; 
  • идентифициране на таланти; 
  • програми за развитие.      
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение