Тест за оценка ефективността на лидерските решения

LJI /Leadership Judgement Indicator/ е обективен тест, който оценява качеството на лидерските решения и предпочитания лидерски стил.   
 
Измерва: 
  • зрелостта на лидерската преценка;
  • предпочитанията към един или друг лидерски стил;
  • способността за гъвкаво вариране между стиловете в зависимост от ситуацията.
 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за ръководни позиции;
  • развитие на лидери. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение