Тест за оценка на лоялността

Тест за оценка на лоялността (Integrity check) e обективен инструмент за проверка на интегритета. Той измерва личностните нагласи за спазване на социални, морални и организационни норми и правила с основна цел - превенция на контрапродуктивното поведение на работното място.  
 
Измерва:
  • контрапродуктивни поведения – злоупотреба с алкохол и наркотици, кражби, измами, нарушаване на установени правила; 
  • честност;
  • морална зрялост;
  • контрапродуктивни нагласи.
 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за работа на изпълнителски позиции в сферата на търговията, услугите, при рискови професии;  
  • програми и системи за повишаване на лоялността;
  • скрининг и превенция на кражбите и злоупотребите на работното място. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Актавис
Изпратете ни вашето мнение