Тест за оценка на лоялността

Тест за оценка на лоялността (Integrity check) e обективен инструмент за проверка на интегритета. Той измерва личностните нагласи за спазване на социални, морални и организационни норми и правила с основна цел - превенция на контрапродуктивното поведение на работното място.  
 
Измерва:
  • контрапродуктивни поведения – злоупотреба с алкохол и наркотици, кражби, измами, нарушаване на установени правила; 
  • честност;
  • морална зрялост;
  • контрапродуктивни нагласи.
 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за работа на изпълнителски позиции в сферата на търговията, услугите, при рискови професии;  
  • програми и системи за повишаване на лоялността;
  • скрининг и превенция на кражбите и злоупотребите на работното място. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение