Тест за оценка на уменията за обслужване на клиенти

OS Customer Service Test е обективен инструмент, който оценява най-важните личностни фактори, водещи до висока ефективност в сферата на услугите и обслужването на клиенти. 
 
Измерва:
  • ориентация към клиента;
  • емоционален самоконтрол;
  • ориентация към продажби;
  • пригодност за работа в сферата на обслужването на клиенти.  
 
Полезен при:
  • подбор на кандидати за работа в сферата на  търговията и обслужването на клиенти;
  • развитие на служители. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение