Тест за оценка на уменията за обслужване на клиенти

OS Customer Service Test е обективен инструмент, който оценява най-важните личностни фактори, водещи до висока ефективност в сферата на услугите и обслужването на клиенти. 
 
Измерва:
  • ориентация към клиента;
  • емоционален самоконтрол;
  • ориентация към продажби;
  • пригодност за работа в сферата на обслужването на клиенти.  
 
Полезен при:
  • подбор на кандидати за работа в сферата на  търговията и обслужването на клиенти;
  • развитие на служители. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение