Скала за оценка на ценностите в работа (WIS)

WIS изследва ценностите, на които държи кандидатът/служителят в своята работа, като това дава възможност да се разберат по-добре неговите цели и стремежи. Въпросникът позволява да се установи степента на съответствие между индивидуалните ценности и организационната култура. 
 
Измерва 21 ценности:
  • авторитет;
  • алтруизъм;
  • риск;
  • стил на живот;
  • социални връзки;
  • личностно развитие и др.
 
Полезен е при:  
  • кариерно развитие и консултиране;
  • подбор на служители;
  • oценка на организационната култура. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение