Тест за оценка на мотивационната ориентация (ТОМ)

TОМ е инструмент за измерване на мотивите и устойчивите стремежи на човек, които влияят върху професионалното му представяне, отношението и нагласите му към работния процес и екипа. 
 
Измерва:
  • ориентация към постижения;
  • ориентация към лидерство;
  • ориентация към иновации;
  • ориентация към изграждане на взаимоотношения.
 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за работа;
  • програми за управление на мотивацията на служителите;
  • кариерно консултиране и развитие.
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение