Тест за оценка на аритметичното мислене (Numerical Reasoning Test)

Numеrical Reasoning Test оценява способността за разбиране и анализиране на числова информация. 
 
Измерва:  
  • способността за оценка и интерпретация на числови данни, представени в таблици и графики;
  • способността за достигане до изводи на базата на статистическа и финансова информация;
  • способността за откриване на взаимовръзки и закономерности в количествени данни.
Полезен при:
  • подбор на служители;
  • скрининг;
  • идентифициране на таланти и потенциал за развитие.  
 
​Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.  

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение