Тест за оценка на абстрактно-логическото мислене (Abstract Reasoning Test)

Abstract Reasoning Test е инструмент за оценка на способността за логически анализ и преценка посредством диаграми и абстрактни символи. 
 
Измерва: 
  • пространствено мислене;
  • логическо мислене;
  • способност за ориентация. 
 
Полезен е при: 
  • подбор на персонал; 
  • идентифициране на таланти;
  • програми за развитие. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение