Въпросник за оценка на екипи (FAT)

FAT изследва климата и съвместната работа в екипа през различни аспекти от работното ежедневие. 
 
Измерва: 
  • поставените цели;
  • разпределението на работата и задачите;
  • отношенията между членовете на екипа;
  • поемането на отговорност за постигането на екипните цели.  
 
Полезен е при: 
  • идентифициране на силните страни и областите за развитие на екипа;
  • програми за развитие на екипа;
  • организационно и индивидуално консултиране.  
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение