Инструмент за 360-градусова обратна връзка (360)

360 е инструмент за 360-градусова обратна връзка, който има за цел да помогне на мениджърите да подобряват своето работно представяне и лидерски способности. Посредством него се събират оценки от множество източници (пряк ръководител, колеги, подчинени, клиенти), които се сравняват със собствените оценки на ръководителя. 
 
Измерва: 
 • ориентация към постижения;  
 • стремеж към подобрение на финансовите и бизнес резултати; 
 • стратегическа ориентация; 
 • визия за пазара; 
 • подтикване към подобрения и иновации; 
 • фокус върху клиента; 
 • насърчаване на взаимоотношенията; 
 • лидерство; 
 • ефективна комуникация; 
 • развитие на служителите.  
 
Полезен е при: 
 • оценка на компетентностите на служителя;  
 • програми за развитие. 
 
​Инструментът е гъвкав и може да бъде пригоден към конкретните нужди на Вашата организация. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение