Въпросник за оценка на организационния климат

Въпросникът представлява средство за мониторинг на организационния климат, с което може да се наблюдава общото състояние на трудовата мотивация или да се оцени ефекта от различни организационни интервенции. Той отразява индивидуалните и споделяните между служителите виждания и оценки за различни аспекти в организацията. 
 
Измерва: 
 • комуникация; 
 • автономност; 
 • екип; 
 • имидж на организацията; 
 • яснота на ролите и задачите; 
 • ангажираност в работата; 
 • справедливост на поощренията; 
 • лидерство; 
 • инициативност; 
 • динамичност. 
 
Полезен е при: 
 • оценка на организационния климат;
 • програми за подобряване на организационните практики и процедури. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Въпросникът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.

 

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение