Въпросник за оценка на организационния климат (MDOAQ 10)

MDOAQ 10 представлява средство за мониторинг на организационния климат, с което може да се наблюдава общото състояние на трудовата мотивация или да се оцени ефекта от различни организационни интервенции. Той отразява индивидуалните и споделяните между служителите виждания и оценки за различни аспекти в организацията. 
 
Измерва: 
 • комуникация; 
 • автономност; 
 • екип; 
 • имидж на организацията; 
 • яснота на ролите и задачите; 
 • ангажираност в работата; 
 • справедливост на поощренията; 
 • лидерство; 
 • инициативност; 
 • динамичност. 
 
Полезен е при: 
 • оценка на организационния климат;
 • програми за подобряване на организационните практики и процедури. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Въпросникът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.

 

Какво клиентите ни казват за нас

Искам да изкажа благодарност на екипа на Прометрикс, за професионализма с който подхождат в работата си. Пожелавам им да продължат да се развиват и да затвърждават това, което са изградили. Пожелавам им много здраве и успехи в бъдеще!
Антония Димитрова,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение