Оценка на синдрома на бърнаут (Burnout-Q)

Burnout-Q е инструмент за оценка на професионалното прегаряне - синдром на емоционалното изтощение, деперсонализация на околните и чувство за редуцирани лични постижения. Синдромът често засяга професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи, като лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, учители и др. 
 
Измерва: 
  • степента на емоционално изтощение;
  • деперсонализиращото и дистанцирано отношение към другите;  
  • възприятието за редуцирани лични постижения и некомпетентност.
 
Полезен е при: 
  • скрининг на служители и екипи за идентифициране на рискови групи в организацията; 
  • оценка на влиянието на факторите на бърнаута върху работното представяне и общото функциониране на служителя или екипа;
  • обучение на служителите относно последиците от професионалния стрес и възможните копинг стратегии. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля да се свържете с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение