Тест за оценка на емоционалната интелигентност в работата (ORG EIQ)

ORG EIQ /Organizational Emotional Intelligence Questionnaire/ е мултидименсионален въпросник за оценка на емоционалната интелигентност в работата. 
 
Измерва: 
  • себепознание;  
  • саморегулация;  
  • социална компетентност;  
  • умения за изграждане и управление на отношения;  
  • фасилитатори на емоционалната интелигентност.  
 
Полезен е при: 
  • подбор на служители в сферата на търговията и обслужването на клиенти; 
  • оценяване на мениджърски компетенции; 
  • идентифициране на потенциал и сфери за развитие. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение