ASK - creative thinking

ASK - creative thinking измерва креативното мислене, т.е. способността да се разпознават връзки и сходства в различни ситуации, да се генерират идеи и да се търсят и намират нови решения за различни по трудност проблеми.
 
Полезен e при: 
  • подбор на служители за професии, изискващи иновативни решения или позволяващи голяма свобода при изпълнението на задачите (напр. в областта на дизайна, езиците, медиите и изкуствата);
  • идентифициране на потенциали и програми за развитие; 
  • кариерно консултиране.  
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 
 

Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.  

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение