Регионален мениджър "Продажби - Южна България"

Нашият клиент е част от утвърдена международна компания, произвеждаща и предлагаща на пазара конкурентни и иновативни продукти за модерно земеделие. Българският филиал е специализиран в реализация на иновативни продукти за кореново и листно торене.

Компанията търси да назначи: 

 
РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР "ПРОДАЖБИ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ"

Регионалният Мениджър пряко ръководи екип от агрономи-търговски консултанти и активно допринася за увеличаване на продажбите, развиване на дистрибуторската мрежа и налагането на продуктите в своя регион (Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Бургас)

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 • активно провежда търговската политика на компанията в региона;
 • ръководи екип от търговци с агрономическо образование;
 • участва в сключването на важни сделки; 
 • анализира пазара, систематизира информацията и дава обратна връзка на търговския директор;
 • инициира подобрения свързани с дейността на екипа, взаимоотношенията с клиенти и развитие на продукти;
 • отговоря за процеса на събираемост и преценяване финансовия риск.
 
ИЗИЗКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • търговски и ръководен опит;
 • активност, инициативност и гъвкавост;
 • английски език и/или френски език-на добро работно ниво;
 • MS Office (Word, Excel)-на добро работно ниво;
 • възможност за интензивни пътувания.
 
ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
 • адекватно възнаграждение и бонусна схема, свързана с постигнатите резултати;
 • развитие в утвърдена международна компания и конструктивна професионална среда;
 • вътрешно-фирмени обучения в България и чужбина. 
 
Ако желаете да кандидатствате за позицията, моля изпратете CV.
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА:
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на няколко дни от публикуване на обява.
 • подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • провеждане на първо интервю.
 • оценяване с тестове в интернет-платформа.
 • представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.
 • провеждането на интервюто може да се проведе по Skype или телефон.
II етап – интервю с представителите на компанията-работодател на два етапа:
 • с мениджмънта на филиала в България.
 • с мениджмънта на Зонално ниво към компанията – майка.
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса. 
 
Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Актавис
Изпратете ни вашето мнение