Senior Auditor

Нашият клиент е една от най-големите и наложили се на пазара български фирми, предоставяща одиторски, счетоводни и консултантски услуги на български и международни клиенти. Поради разширяване на бизнеса, компанията търси да назначи 
 
SENIOR AUDITOR
 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 
 • Организира и извършва одит, съгласно одиторската програма, вътрешните стандарти и процедури на фирмата.
 • Отговаря за комплексното и пълно осъществяване на одита в поверените му обекти. 
 • Ръководи одиторски екипи - отговаря за планирането, подготовката и качественото изпълнение на задачите. 
 • Обучава младши и асистент одиторите от екипа и участва в годишното им атестиране. 
 • Консултира клиенти и колеги по сложни счетоводни казуси. 
 • Изготвя писма, справки и доклади, като отговаря за коректността и качеството на кореспонденцията с клиентите.
 • Участва в разработването, развитието и усъвършенстването на вътрешните правила, програми и процедури.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше икономическо образование – магистър;
 • Трудов стаж като одитор и/или отговорен/главен счетоводител – минимум 4 години;
 • Отлични познания по националните и международни счетоводни стандарти; спазване на морално-етичния одиторски кодекс;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добра компютърна грамотност (Excel, счетоводни софтуери);
 • Високо ниво на професионализъм, организираност, точност и експедитивност;
 • Висока ориентация към удовлетворяване изискванията на клиента;
 • Отлични умения за общуване; 
 • Придобита професионална квалификация от ИДЕС или АССА е предимство.
 
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
 • Работа във висококвалифициран и подкрепящ екип;
 • Добре структурирана организация на работата;
 • Възможност за професионално развитие и кариерно израстване;
 • Ежегодни обучения за повишаване на професионалната компетентност;
 • Възможност за обучение и сертифициране по АССА, CFA, CIA, CIMA и др.;
 • Адекватно заплащане, бонусна система и социални придобивки;
 • Удобна локация на работното място в центъра на града.
 
Ако желаете да участвате в нашия конкурс, моля изпратете актуално CV.

ЕТАПИ НА КОНКУРСА:
I етап –
извършва се от Прометрикс ООД в рамките на няколко дни:

Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
- Провеждане на интервю и оценяване с тестове.
- Представяне на кандидатурите на одобрените кандидати пред компанията-работодател.

Провеждането на интервю и оценяването с тестове принципно се провежда в един и същи ден, с което значително да намалява времето за подбор.

II етап – интервю с представителите на компанията-работодател.

Всички достигнали до интервю и оценяване с тестове ще получат обратна връзка за резултатите от оценяванията и статуса си в конкурса. 
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса. 
 
Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

What our clients say about us

The project for assessment of potential for development of employees on high and middle management positions was finilized within the agreed deadlines and the quality we expected. We would readily benefit from their services again and recommend them to other companies.
Margret Barzachka - Nikolova,
HR Director Actavis
Send us your feedback