Senior Auditor

Нашият клиент е една от най-големите и наложили се на пазара български фирми, предоставяща одиторски, счетоводни и консултантски услуги на български и международни клиенти. Поради разширяване на бизнеса, компанията търси да назначи 
 
SENIOR AUDITOR
 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 
 • Организира и извършва одит, съгласно одиторската програма, вътрешните стандарти и процедури на фирмата.
 • Отговаря за комплексното и пълно осъществяване на одита в поверените му обекти. 
 • Ръководи одиторски екипи - отговаря за планирането, подготовката и качественото изпълнение на задачите. 
 • Обучава младши и асистент одиторите от екипа и участва в годишното им атестиране. 
 • Консултира клиенти и колеги по сложни счетоводни казуси. 
 • Изготвя писма, справки и доклади, като отговаря за коректността и качеството на кореспонденцията с клиентите.
 • Участва в разработването, развитието и усъвършенстването на вътрешните правила, програми и процедури.
 
ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше икономическо образование – магистър;
 • Трудов стаж като одитор и/или отговорен/главен счетоводител – минимум 4 години;
 • Отлични познания по националните и международни счетоводни стандарти; спазване на морално-етичния одиторски кодекс;
 • Отлично владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Добра компютърна грамотност (Excel, счетоводни софтуери);
 • Високо ниво на професионализъм, организираност, точност и експедитивност;
 • Висока ориентация към удовлетворяване изискванията на клиента;
 • Отлични умения за общуване; 
 • Придобита професионална квалификация от ИДЕС или АССА е предимство.
 
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
 • Работа във висококвалифициран и подкрепящ екип;
 • Добре структурирана организация на работата;
 • Възможност за професионално развитие и кариерно израстване;
 • Ежегодни обучения за повишаване на професионалната компетентност;
 • Възможност за обучение и сертифициране по АССА, CFA, CIA, CIMA и др.;
 • Адекватно заплащане, бонусна система и социални придобивки;
 • Удобна локация на работното място в центъра на града.
 
Ако желаете да участвате в нашия конкурс, моля изпратете актуално CV.

ЕТАПИ НА КОНКУРСА:
I етап –
извършва се от Прометрикс ООД в рамките на няколко дни:

Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
- Провеждане на интервю и оценяване с тестове.
- Представяне на кандидатурите на одобрените кандидати пред компанията-работодател.

Провеждането на интервю и оценяването с тестове принципно се провежда в един и същи ден, с което значително да намалява времето за подбор.

II етап – интервю с представителите на компанията-работодател.

Всички достигнали до интервю и оценяване с тестове ще получат обратна връзка за резултатите от оценяванията и статуса си в конкурса. 
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса. 
 
Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

What our clients say about us

Professionalism. Client-oriented solutions. Precision. With these three words I would like to describe the team providing HR consulting services.
Nina Popova,
HR Manager Pension Insurance Company DSK-Rodina AD
Send us your feedback