Преводач с английски - финанси и одит

Нашият клиент е една от утвърдените на пазара български фирми, предлагаща широк кръг услуги на български и международни клиенти - одит на финансови отчети, финансови диагностични прегледи, данъчни консултации и данъчна защита, счетоводни услуги, обработка на възнаграждения и администриране на персонал и др. Компанията търси да назначи
 
ПРЕВОДАЧ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – финанси и одит 
 
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ: 
 • Прави писмени преводи от български на английски език на консултантски доклади и отчети за клиентите на фирмата. 
 • Редактира преведени текстове и при необходимост извършва корекции.
 • Отговаря за точното и коректно възпроизвеждане на съдържанието на предоставените текстове. 
 • Оформя и предава преводите според изискванията и стандартите на фирмата. 
ИЗИСКВАНИЯ:
 • Владеене на английски език на професионално ниво;
 • Владеенето на терминологията в областта на финанси, счетоводство и одит е предимство;
 • Спазване на конфиденциалност по отношение на компанията и нейните клиенти;
 • Готовност за бърза реакция и висока гъвкавост.
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
 • Постоянен трудов договор;
 • Работа във висококвалифициран и мотивиран екип; 
 • Адекватно заплащане, бонусна система и социални придобивки;
 • Гъвкаво работно време и възможност за дистанционна работа;
 • Удобна локация в центъра на града.
Ако искате да кандидатствате за обявената позиция, моля изпратете актуално CV. 
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА:

I етап – извършва се от Прометрикс ООД в рамките на няколко дни:

Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • Провеждане на интервю и оценяване с тестове.
 • Изработване и представяне на профили на одобрените кандидати пред компанията-работодател.

Интервюто и оценяването с тестове принципно се провежда в един и същи ден, с което значително се намалява времето за подбор.

II етап – интервю с представители на компанията-работодател.

Всички достигнали до интервю и оценяване с тестове ще получат обратна връзка за резултатите от конкурса.

Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. 

Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Актавис
Изпратете ни вашето мнение