ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ на строителни машини и минна техника

Нашият клиент е компания с утвърдени позиции на пазара на строителна и минна техника, гуми, горива и смазочни материали. Компанията е част от голям български холдинг и има репутацията на стабилен, лоялен и надежден бизнес партньор. Нашият клиент търси да назначи
 
ЕКСПЕРТ ПРОДАЖБИ И ДОСТАВКИ на строителни машини и минна техника
 
Експертът организира продажби и доставки на строителни машини и минната техника за клиентите на фирмата. Извършва контрол на доставките. Стреми се да разширява търговската мрежа.
 
OСНОВНИ ФУНКЦИИ:
 • Поддържа контакт с клиентите на фирмата, работи за разширяване на търговската мрежа;
 • Консултира клиентите относно продукти, цени, възможности и срокове за изпълнение на поръчките;
 • Изготвя и съгласува оферти, договаря споразумения и срокове за доставка;
 • Популяризира и презентира марките машини и техники, на които фирмата е официален представител; подготвя презентации;
 • Извършва проучвания на пазара;
 • Води преговори с външни доставчици; изготвя заявки, оферти и запитвания;
 • Обработва данни и изготвя спецификации;
 • Работи с първични счетоводни документи;
 • Осъществява контрол при извършване на доставките.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
 • Висше образование (техническо или икономическо).
 • Професионален опит на подобна позиция минимум 3 години.
 • Познания в областта на строителните машини и минната техника.
 • Високо ниво на владеене на английски език - говоримо и писмено.
 • Отлична компютърна грамотност - MS Office (Word, Excel), Internet.
 • Активен шофьор с възможности за интензивни пътувания.

ЗА ПРЕДИМСТВО СЕ СЧИТА:
 • Владеенето на втори език.
 • Умения за работа с ERP система.

НАШИЯТ КЛИЕНТ ПРЕДЛАГА:
 • Работа в утвърдена и стабилна компания;
 • Възможности за професионално развитие и кариерно израстване;
 • Възможности за обучения в България и чужбина;
 • Адекватно трудово възнаграждение, бонуси и социални придобивки.

Ако желаете да кандидатствате, моля изпратете CV.
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА: 
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания) в рамките на няколко дни.
 • Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.
 • Провеждане на първо интервю.
 • Оценяване с тестове.
 • Представяне на кандидатурите пред компанията-работодател.

Принципно провеждането на интервю и оценяването с тестове се провежда в един и същи ден, с което значително се намалява времето за подбор. 
 
II етап – интервю с представители на компанията-работодател. 
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор.
 
Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г. 

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение