Тест за оценка на риска от контрапродуктивно поведение на мениджъри

DARK FOUR е личностен тест, с помощта на който се оценява в каква степен даден човек е склонен да проявява контрапродуктивно поведение на работното място, изразяващо се в: 
 
 • заобикаляне на правила и нарушаване на етични норми;
 • проявя на мнителност и липса на емпатия;
 • безотговорност към задълженията, „паразитен“ стил на живот;
 • злоупотреба със служебна информация, контакти и положение;
 • участие в извършване на измами. 

 

Полезен е при:  

 • подбор на кандидати за работа; 
 • прилагане на политики за повишаване на сигурността; 
 • превенция на риск. 
 
Прилагането на DARK FOUR е една от четирите основни стъпки, необходими за поддържането на висока социална отговорност в организацията и за предотвратяването на финансови загуби и етични конфликти. Останалите три стъпки са:  
 • Проучвания на етичната култура в организацията за оценка на цялостната нагласа на служителите към проявата на контрапродуктивни поведения. 
 • Обучения за повишаване на осъзнатостта на служителите по отношение на интегритета в компанията. 
 • Въвеждане на HR стратегии при подбора и оценяването на служителите. 

 

Повече информация можете да намерите на www.darkfour.com или като се свържете с нас. 

Какво клиентите ни казват за нас

Prometriks е фирмата, която ми даде шанс за ново начало. И ми помогна да заема сегашната си позиция в Трансремонтстрой АД. Бях впечатлена от етичното и безпристрастно поведение на консултантите, както и абсолютният им професионализъм. Горещо ги препоръчвам на всеки, който има нужда от надежден партньор при управлението на човешките ресурси!
Юлиана Мерджанова ,
Трансремонтстрой АД
Изпратете ни вашето мнение