Събиране, обработване и съхранение на лични данни при оценяване с психологически тестове

Прометрикс ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Политиката за защита на личните данни.
 
Процедурата по оценяване включва следните етапи:
1. Информиране за процедурата и целите на оценяването
2. Оценяване с тестове - онлайн или на хартия
3. Обработване и анализ на резултати от тестове
4. Предоставяне на резултати от тестове на възложителя на оценяването
 
Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на оценяването и ще бъдат съхранявани в срок от 7 дни след предоставянето на резултатите от оценяването на възложителя, освен ако в договора с него не е определен друг срок.
 
По време на всеки един от етапите Вие имате право на достъп, коригиране и допълване, ограничение на обработката, пренос, изтриване на личните данни или отказ от участие в процедурата по оценяване.  
 

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение