Събиране, обработване и съхранение на лични данни при оценяване с психологически тестове

Прометрикс ООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Политиката за защита на личните данни.
 
Процедурата по оценяване включва следните етапи:
1. Информиране за процедурата и целите на оценяването
2. Оценяване с тестове - онлайн или на хартия
3. Обработване и анализ на резултати от тестове
4. Предоставяне на резултати от тестове на възложителя на оценяването
 
Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на оценяването и ще бъдат съхранявани в срок от 7 дни след предоставянето на резултатите от оценяването на възложителя, освен ако в договора с него не е определен друг срок.
 
По време на всеки един от етапите Вие имате право на достъп, коригиране и допълване, ограничение на обработката, пренос, изтриване на личните данни или отказ от участие в процедурата по оценяване.  
 

Какво клиентите ни казват за нас

Prometriks е фирмата, която ми даде шанс за ново начало. И ми помогна да заема сегашната си позиция в Трансремонтстрой АД. Бях впечатлена от етичното и безпристрастно поведение на консултантите, както и абсолютният им професионализъм. Горещо ги препоръчвам на всеки, който има нужда от надежден партньор при управлението на човешките ресурси!
Юлиана Мерджанова ,
Трансремонтстрой АД
Изпратете ни вашето мнение