Новини

Прометрикс – член на Е-ATP

26.11.2018

Прометрикс стана официален член на Асоциацията на издателите на тестове (част от ATP - Association of Test Publishers).   Създадена през 1992 г., ATP е най-голямата асоциация на издатели и разпространители на тестове в световен мащаб. Членовете на ATP насърчават и подобряват интегритета на услугите и продуктите за оценяване, както и тяхната стойност за обществото. Те са отдадени на тази кауза и поддържат най-високо ниво на професионализъм и бизнес етика в рамките на издателската…

прочетете повече

Прометрикс предлага за първи път в България оценяване, базир...

14.08.2018

Game-based assessment (GBA) е един от трендовете в сферата на управление на човешките ресурси и по-конкретно в подбора на служители. Освен очевидните преимущества, като повишаването на ангажираността и позитивното преживяване за потребителя, GBA предоставя възможност за надеждно, базирано на данни, обективно оценяване на кандидатите за работа.    Една от водещите компании в света, предоставящи game-based инструменти за оценяване при подбор, е Arctic Shores. Те помагат на клиентите си да…

прочетете повече

Прометрикс е водещ партньор в изпълнението на обществена пор...

13.08.2018

Прометрикс е водещ партньор в изпълнението на обществена поръчка за разработване на тестове за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация по поръчка на Министерски съвет. Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с изпълнението на дейност 2 от проект BG05SFOP001-2.001-0004-C01 „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез…

прочетете повече

Прометрикс взе участие в международната HR конференция на БА...

18.05.2018

На 18.05.2018 г. Таня Бриклер и Диана Боянова от екипа на Прометрикс представиха темата "Токсичното лидерство: "Звездите", които предизвикват катастрофи" по време на XIX Международна HR конференция, организирана от Българската асоциация за управление на хора (БАУХ).    По време на презентацията се дискутира какво представлява токсичното лидерство и как влияе на индивидуално и организационно ниво, кои са характеристиките, присъщи на "звездите", които…

прочетете повече

Какви са професионалните ценности на работещите и учащите в ...

25.04.2018

Професионалните ценности на човек оказват влияние върху поведението и всяко решение, което той прави в работен аспект – от избора на работодател и работно място, през начина, по който изпълнява задълженията си, до степента на удовлетвореност и ангажираност.   С динамичните промени в бизнеса, технологиите и Интернет като все по-неизменна част от работните процеси и неограничените възможности човек да се учи и развива, неминуемо през последните няколко десетилетия са се променили и ценностите,…

прочетете повече

Какво постигнахме през 2017?

20.12.2017

В навечерието на коледните и новогодишните празници, по традиция, е време за равносметка. С огромна радост и гордост можем да кажем, че за екипа на Прометрикс 2017 беше една много успешна година! Какво е свършено? 7000 оценявания с психологически тестове 60 обучени за работа с тестове специалисти 120 проведени Центрове за оценка и развитие, проучвания и 360-градусови обратни връзки 30 подбора 1 нов инструмент – DARK FOUR  Всичко това е факт и заради Вас – нашите клиенти…

прочетете повече

Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупо...

13.11.2017

В периода 12-18 ноември 2017г. ще се проведе Международна седмица на осведомеността за финансовите злоупотреби, организирана от Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АCFE). Основният фокус на събитието е необходимостта от повишаване на осъзнатостта по отношение на интегритета, като начин за проактивна борба с измамите на работното място. Над 700 бизнес организации и агенции подкрепят събитието, сред които е и екипът на Прометрикс. Много от тях ще се включат в различни дейности…

прочетете повече

DARK FOUR - тъмната страна на „лидерството“

09.10.2017

Ролята на мениджър често докарва човек „до ръба“, дори той да е способен и талантлив. “Гоненето” на финансови резултати, амбицията за успех и натискът от околните могат да предизвикат грешни решения и последващи загуби за организацията. Нерядко те могат да разкрият „пукнатини“ в интегритета на служителя и да доведат до контрапродуктивно поведение от негова страна.   Ежегодно организациите губят по 5% от приходите си в резултат на измами и злоупотреби, извършени…

прочетете повече

Практическо обучение за работа с тестове за оценка на интеле...

26.09.2017

Прометрикс организира обучение за своите клиенти, които вече познават тестовете за интелигентност ASK и/или IST 2000-R и могат да работят с тях. Обучението представя най-новите инструменти на Прометрикс за оценка на различни аспекти от интелигентността: Verbal Reasoning Test Numerical Reasoning Test Abstract Reasoning Test Mechanical Reasoning Test След преминаването му Вие ще можете бързо и точно да оцените онези страни на интелекта, които са важни за…

прочетете повече