Новини

Прометрикс – член на Е-ATP

26.11.2018
Прометрикс стана официален член на Асоциацията на издателите на тестове (част от ATP - Association of Test Publishers).
 
Създадена през 1992 г., ATP е най-голямата асоциация на издатели и разпространители на тестове в световен мащаб. Членовете на ATP насърчават и подобряват интегритета на услугите и продуктите за оценяване, както и тяхната стойност за обществото. Те са отдадени на тази кауза и поддържат най-високо ниво на професионализъм и бизнес етика в рамките на издателската общност.
 
През септември 2018 г. в Атина се проведе ежегодното събитие на ATP за Европа, на което присъстваше и нашият екип. По време на конференцията бяха обсъдени новите тенденции в оценяването, а централен фокус бяха технологичните решения и изкуственият интелект. Като основно направление се отличи и Game-Based Assessment, който посредством игра точно и безпристрастно оценява потенциала и стила на работа на човек.
 
Радваме се да бъдем част от Е-ATP, защото вярваме в качеството и професионализма в оценяването и се стремим да си сътрудничим и обменяме опит с най-добрите. 
 
 
 


Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение