Новини

Сертификационно обучение за NEO PI-R

26.09.2017
NEO PI-R е най-известният и широко използван личностен въпросник в света, базиран на теорията за Голямата Петорка (Big Five Personality Traits). Въпросникът изследва личността в дълбочина и е безценен помощник за всеки HR специалист.
 
Международно признат за "златен стандарт" в оценяването на личността, NEO PI-R е изключително полезен при:
  • Оценка на потенциала за развитие и коучинг;
  • Подбор на кандидати за ръководни позиции;
  • Кариерно и професионално консултиране;
  • Идентифициране на таланти;
  • Център за оценка и др. 
 
Oбучението е двудневно и ще се проведе на 8 и 9 ноември 2017, гр. София.  
 
За повече информация или за да заявите участие, свържете се с нас на 02/43 73 185 или +359 890 436 010.


Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение