Идентифициране и дългосрочно развитие на талантите

Служителите са ключът към успеха

​Нашият процес за развитие на таланти е направен така, че да помогне на служителя
да постигне най-доброто, на което е способен.

Разгръщането на потенциала на служителите и мениджърите е процес, който изисква последователност, фокус и постоянство. Спецификата на всяка една дейност в различен организационен контекст изисква повишаването на знанията, уменията и компетенциите да се разглежда като непрекъснат процес на развитие от момента на назначаване.
Насоките за лично и професионално развитие на служителя се базират на:
 • Резултати от 360-градусова обратна връзка за работното представяне.
 • Обективен и задълбочен анализ на личностните качества и интелектуалните умения.
 • Комплексно интервю с психолог – професионалист в оценяването.
 
Услугата е специално проектирана за служители с висок потенциал или такива, които вече заемат мениджърски позиции, но за тях управлението на хора все още е предизвикателство.

 

В резултат на тази услуга Вие ще:
 • Повишите ефективността на мениджърите.
 • Получите обективна информация с какво те могат да допринесат още повече за успеха на Вашата организация.
 • Дадете възможност на Вашите мениджъри да видят как околните възприемат техните действия и стил на работа.
 • Помогнете на оценените служители по-бързо да израстнат в лично и професионално отношение.

Процесът по идентифициране и дългосрочно развитие на талантите включва:

 1. Оценяване на потенциала 
 2. Оценяване на работното представяне 
 3. Обратна връзка
 4. План за индивидуално развитие
 5. Менторство

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение