Център за оценка и развитие

Център за оценка и развитие е специално конструиран инструмент, който дава възможност да се наблюдават и оценят предварително дефинирани компетентности, важни за организацията и за дадената работна позиция.
 
Използваме широк набор инструменти, включващи групови дискусии по бизнес казуси, ролеви игри, презентации, решаване на самостоятелни казуси, личностни тестове и тестове за оценка на способности. 
 
Ползи за вас:
Този инструмент, проектиран и приложен по правилен начин, е с най-висока валидност при определяне на:
 • кои са талантите в организацията;
 • кои са техните силни страни и областите им за подобрение;
 • кои са най-подходящите варианти за обучение и развитие;
 • кои са най-подходящите кандидати за дадена позиция.
 
Нашият екип може да ВИ помогне да:
 • създадете свой дизайн на Център за оценка/развитие;
 • изберете подходящ модел от създадените центрове на една от водещите компании в областта a&dc , чиито представител за България е Прометрикс;
 • проведете Център за оценка/развитие;
 • дадете независима конструктивна обратна връзка на участниците;
 • обучите ваши оценители.
 
Стъпки в процеса:
 • дефиниране на компетенциите и нивото, което ще се оценява;
 • избор на подходящи инструменти за измерване: групова дискусия, ролева игра, презентация, решаване на самостоятелен казус, личностни тестове и тестове за оценка на способности;
 • организиране и провеждане на Център за оценка;
 • даване на обратна връзка на участниците;
 • изготвяне на доклади с обратна връзка и препоръки за мениджърския екип.
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с Таня Бриклер или Виктория Евлогиева

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение