Маркетинг

Анализ на информация, комуникация, отвореност към нов опит и креативност, планиране и организираност – очакванията към маркетинг специалистите са много и в широк спектър.
Бизнесът има нужда от активни хора, които играят значима роля в реализирането на стратегически цели на компанията.
 
Част от професионалните умения, биха могли да се проверят чрез задаване на конкретни бизнес казуси, а други чрез следните инструменти: 
  • тестове за умения (VRT);
  • личностни тестове (Job Fit Quest).
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение