Блог

Тестовете за оценка при подбор – „за“ или „против“?

26.09.2017
Компаниите, които използват  тестове за оценка на кандидати за работа, всъщност се стремят да подобрят качеството на подбора и да минимизират своя субективизъм при взимането на решения, свързани с хора. 
 
Те могат да използват два типа тестове: личностни  и такива за измерване на способности.
 
Какво представляват личностните тестове, които се използват при подбор?
Работещите личностни тестове се създават в резултат на много знания и положен труд, базират се на определена теория от психологията и преди да влязат в практиката, задължително преминават през пилотни изследвания и нормиране за дадената страна, в която ще се използват.
Те често  са самооценъчни – тоест попълващият дава своята оценка на това до колко едно твърдение се отнася до него или пък не. 
 
Например:
 
„Тъй като поемам прекалено много отговорности в екипната работа, аз често се чувствам изморен.“
 
Обикновено отговорите варират от „изобщо не съм съгласен“ до „напълно съм съгласен“. 
 
Резултатите на дадения човек се сравняват с резултатите на нормативна извадка от хора от същия пол, националност, възраст, образование, ниво на позицията. 
 
Получава се личностен профил на кандидата, който се сравнява с „еталонния“ профил на дадената позиция в компанията. Той помага, от една страна, на специалистите по подбор да са по-обективни, а от друга, на хората да заемат подходящи за личността си позиции, така че да се чувстват пълноценни и удовлетворени на работното си място.
 
Разбира се, както във всички останали сфери - медицина, инженерство, строителство, така и тук е много важно какви инструменти се прилагат и дали човекът, който извършва измерването, е обучен и квалифициран да „разчита“ резултатите.
 
Кои са признаците, по които може да разберем дали ни оценяват с професионален инструмент: 
  • Името на теста води до неговия създател;
  • Попълва се на родния ни език; 
  • Има квалифицирани професионалисти, които са автори на българската адаптация (ако тестът не е с български автор).
А какво е вашето мнение и/или опит с прилагането на тестове?
 
Силви Таниелян
 
За въпроси и коментари: s.tanielian@prometriks.com. 
 
Очаквайте: За какво се използват тестовете за измерване на способности при подбор?

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Актавис

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение