360-градусова обратна връзка

Ако имате нужда да получите цялостна представа за работното представяне на даден човек , както и да сравните неговата гледна точка по отношение на важни за Вашата организация компетенции, с тази на останалите хора, Ви предлагаме да приложите 360-градусова обратна връзка
 
Примерни компетенции:
 • стратегическо мислене;
 • визия за пазара;
 • фокус върху клиента;
 • лидерство и управление на екипи;
 • ориентация към постижения;
 • решаване на проблеми;
 • въвеждане на промени и иновации;
 • ефективна комуникация;
 • ефективни взаимоотношения. 
Ползи за оценявания служител: 
 • той разбира как поведението му се възприема от другите хора в организацията;
 • осъзнава ясно своите силни страни и области за развитие;
 • поставя си цели за развитие. 
Ползи за организацията:
 • идентифицира талантите в организацията;
 • получава обратна връзка за силните им страни и областите за подобрение;
 • има база за създаване на ефективна програма за обучение и развитие;
 • получава завършеност на атестационната си система. 
 
Нашият екип може да Ви помогне да:
 • изберете/създадете свой 360 въпросник;
 • комуникирате процеса с хората;
 • проведете анкетирането чрез нашата онлайн платформа Assessia.com;
 • получите доклади с резултати за всеки оценяван служител;
 • осигурите анонимен и етичен процес;
 • дадете независима конструктивна обратна връзка на оценяваните в индивдуални срещи;
 • да обучите Ваши служители как да дават обратна връзка.
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с Таня Бриклер или Виктория Евлогиева

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение