Лидерство

Често сме изправени пред множество въпроси, когато сме в ситуация да вземем решение кой да бъде лидер на даден екип:
  • Ще може ли нашия колега, достигнал до висок професионализъм в своята работа, да поеме отговорността да ръководи екип?
  • Какви умения ще трябва да развива, така че да бъде по-успешен в своята ръководна роля?
  • Кой от кандидатите за ръководна позиция е най-подходящ?
 
Отговорите са важни, решенията са трудни и отговорни, защото знаем, че „неподходящ“ ръководител води до директни загуби за компанията.
 
За да ви помогнем с външна обективна преценка и за да вземете по-информирано решение, ние използваме набор от професионални тестове, които се прилагат в такива ситуации:
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Те отговориха и дори надвишиха нашите очаквания, изпълнявайки професионално, коректно и отговорно всеки един от етапите на проекта. Бяха на разположение и с готовност споделяха своите знания, опит и експертиза, за да може проектът да протече гладко и ефективно. Препоръчваме ги като надежден партньор на всеки, който се нуждае от качествено решение в сферата на оценка на компетенции с цел идентифициране на области за развитие.
Бисер Богданов,
Мениджър Човешки ресурси Фикосота
Изпратете ни вашето мнение