Комуникация и делови взаимодействия в организацията

Комуникацията е в основата на успешния бизнес и е фактор, който отличава успешните от неуспешните организации. Ефективната комуникация благоприятства бизнес процесите, подобрява качеството на предлаганите стоки и услуги и създава висока удовлетвореност у клиенти и служители. Този интерактивен тренинг от една страна обогатява познанията ни за комуникацията и нейното влияние в организацията, а от друга страна разширява уменията ни за ясно изразяване на собствените ни позиции и постигане на “win-win” решения. Сред темите са предпоставките за явления като възникването на слухове, изкривявания на информацията, факторите за подобряване на организационния климат и ефективността в работата.
 
Ползите за вас:
  • Ще се запознаете с комуникацията като процес и видовете комуникация.
  • Ще разберете какъв е ефекта на комуникацията върху изпълнението на работните задачи и самочувствието на служителите.
  • Ще знаете кои са негативните явления - слухове, изкривяване на информацията, модификация на съобщението и как може те да бъдат предотвратени или управлявани.
  • Ще се научите да използвате различни канали за предаване на информация в организацията.
  • Ще развиете умения за създаване и поддържане на подкрепящ комуникационен климат.
 
Основни теми:
  • Илюстриране на значението на комуникацията за ефективното изпълнение на задачите.
  • Демонстриране на ефектите на различните видове комуникация върху служителите.
  • Формални и неформални канали за комуникация в организацията.
  • Писмена и устна комуникация. Изкривявания – симулационни упражнения.
  • Комуникационен климат – теоретични аспекти и практическо упражнение.
 
Подходящо за:
Този тренинг е подходящ за оперативни мениджъри, тиймлидери, супервайзори
 
Продължителност: ½ или 1 ден
 
Оптимален брой участници: 4-12

Какво клиентите ни казват за нас

Искам да изкажа благодарност на екипа на Прометрикс, за професионализма с който подхождат в работата си. Пожелавам им да продължат да се развиват и да затвърждават това, което са изградили. Пожелавам им много здраве и успехи в бъдеще!
Антония Димитрова,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение