Junior ERP Consultant

Нашият клиент е една от най-големите български фирми, предоставящи одиториски, счетоводни и консултантски услуги и търси да назначи 

                                                JUNIOR ERP CONSULTANT 
ОТГОВОРНОСТИ: 
Под ръководството и контрола на по-висшестоящите специалисти в отдела, в рамките на своята компетентност:
 • Комуникира с клиенти по въпроси, касаещи внедряване на ERP система, оптимизиране на бизнес процеси и други консултантски услуги;
 • Използва знанията и уменията си за разбиране на бизнес процесите и отчетността на клиента с цел прецизиране на изискванията за изготвяне на заявката и внедряване на ERP система;
 • Подготвя и подпомага изпълнението на функционални тестове;
 • Участва в подготовката и  обученията на потребители по време на внедряване на ERP система.
ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше образование - бакалавър (Икономика, Счетоводство/Финанси, Информатика, Информационни технологии, Математика);
 • Практическият опит в счетоводна отчетност е предимство (значително предимство е опита със себестойност в производствено предприятие);
 • Практическият опит с информационни системи за отчетност се счита за предимство;
 • Опит с ERP система като внедрител се счита за предимство;
 • Отлични компютърни умения - MS Office (WORD, EXCEL);
 • Добро владеене на английски език.
КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:
 • Работа на пълен работен ден;
 • Адекватно заплащане;
 • Бонусна система за заплащане и социални придобивки;
 • Достъп до ноу-хау и работа във висококвалифициран екип;
 • Редовни обучения за повишаване на професионалната компетентност;
 • Възможност за професионално развитие и кариерно израстване;
Ако желаете да кандидатствате за обявената позиция, моля изпратете ни CV. 
 
ЕТАПИ НА КОНКУРСА:
I етап – извършва се от Прометрикс ООД (ЧР консултантска компания)  
 • Подбор по документи (CV) – одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю
 • Оценяване с тестове
 • Провеждане на интервю
 • Изработване и предсатвяне на профили на одобрените кандидати пред компанията-работодател
Провеждането на интервю и оценяването с тестове може да се проведе в един и същи ден, с което значително да се намали времето за подбор. 
 
II етап – интервю с представителите на компанията-работодател.
 
Прометрикс ООД се отнася с уважение към кандидатите за работа, спазва строга конфиденциалност и професионална етика в процеса на подбор. Ние редовно уведомяваме всеки кандидат, достигнал до интервю, за придвижването му и/или персоналния му статус в процедурата по подбор. Всички кандидати, преминали през оценяване, ще получат обратна връзка за резултатите им в конкурса. 
 
Удостоверение № 1733/09.06.2014 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа, валидно до 09.06.2019 г.

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение