Тест за оценка на психологическата пригодност за професии с висока степен на риск

Selector Pro 2 е първият и засега единственият инструмент в България, специално конструиран за подбор на служители за дейности с висока степен на обществен риск: охранители, военнослужещи, оператори в атомна електроцентрала или в контрол на въздушния транспорт, водачи на МПС в обществения транспорт и др. Той оценява психологическата пригодност и компетентностите, необходими за ефективно справяне с рискови професии. 
 
Измерва:подбор на служители за дейности с висока степен на обществен риск
 • склонност към физическа агресия, лош контрол на гнева;
 • склонност към противопоставяне и липса на респект;
 • враждебни нагласи, проблемни отношения;
 • неспазване на норми и организационни правила;
 • склонност към импулсивни действия и решения;
 • затвореност, самоизолация, неадекватни социални умения;
 • склонност към злоупотреба с алкохол или употреба на наркотици;
 • емоционална лабилност;  
 • наличие на суицидни идеи или намерения;
 • необичайни мисли и преживявания, психична дезадаптация.
 
Полезен е при:
 • подбор на кандидати за работа при дейности с висока степен на обществена опасност;
 • оценка на психическата съвместимост с рискови професии.
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля да се свържете с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение