Оценка на структурата на интелекта (IST 2000 - R)

IST 2000 - R /кратка версия/ е тест за оценка на уменията за анализ и преработка на информация, както и на потециалите за учене и усвояване на нов опит. Намира широко приложение в прогнозирането на успешността на професионалното развитие на различни йерархични нива. 
 
Измерва: 
  • аритметичен интелект;
  • вербален интелект;
  • потенциал за учене.
 
Полезен при:
  • подбор на служители;
  • идентифициране на таланти;
  • идентифициране на потенциал за развитие.   
 

Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение