Оценка на структурата на интелекта (IST 2000 - R)

IST 2000 - R /кратка версия/ е тест за оценка на уменията за анализ и преработка на информация, както и на потециалите за учене и усвояване на нов опит. Намира широко приложение в прогнозирането на успешността на професионалното развитие на различни йерархични нива. 
 
Измерва: 
  • аритметичен интелект;
  • вербален интелект;
  • потенциал за учене.
 
Полезен при:
  • подбор на служители;
  • идентифициране на таланти;
  • идентифициране на потенциал за развитие.   
 

Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение