Тест за оценка на вербалната интелигентност (Verbal Reasoning Test)

Vеrbal Reasoning Test оценява способността за разбиране и анализиране на текстова информация. 
 
Измерва:
Тест за оценка на вербалната интелигентност
  • умения за интерпретация и обобщение на текстова информация;
  • способност за достигане до логически изводи на база наличните данни;
  • умения за свободно устно и писмено изразяване. 
 
Полезен при:
  • подбор на служители за позиции, които включват работа с голям обем текстова информация; 
  • идентифициране на таланти; 
  • програми за развитие.      
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение