Тестът за оценка на вербалната интелигентност (Verbal Reasoning Test)

Vеrbal Reasoning Test оценява способността за разбиране и анализиране на текстова информация. 
 
Измерва:
  • умения за интерпретация и обобщение на текстова информация;
  • способност за достигане до логически изводи на база наличните данни;
  • умения за свободно устно и писмено изразяване. 
 
Полезен при:
  • подбор на служители за позиции, които включват работа с голям обем текстова информация; 
  • идентифициране на таланти; 
  • програми за развитие.      
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение