Тестът за оценка на техническото мислене (Mechanical Reasoning Test)

Mechanical Reasoning Test е обективен инструмент, който измерва способностите за разбиране и прилагане на разнообразни механични принципи и понятия за решаване на проблеми. Тези способности водят до висока ефективност в работата на технически и инженерни позиции.
 
Измерва: 
  • Техническа грамотност
  • Наблюдателност и съобразителност
  • Разбиране на проблеми, свързани с ускорение, гравитация, тежест, обем и други
Полезен при:
  • Подбор  на персонал 
  • Идентифициране на таланти
  • Оценка на потенциали 

 

Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение