Тестът за оценка на техническото мислене (Mechanical Reasoning Test)

Mechanical Reasoning Test е обективен инструмент, който измерва способностите за разбиране и прилагане на разнообразни механични принципи и понятия за решаване на проблеми. Тези способности водят до висока ефективност в работата на технически и инженерни позиции.
 
Измерва: 
  • Техническа грамотност
  • Наблюдателност и съобразителност
  • Разбиране на проблеми, свързани с ускорение, гравитация, тежест, обем и други
Полезен при:
  • Подбор  на персонал 
  • Идентифициране на таланти
  • Оценка на потенциали 

 

Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение