Тест за оценка ефективността на лидерските решения

LJI /Leadership Judgement Indicator/ е обективен тест, който оценява качеството на лидерските решения и предпочитания лидерски стил.   
 
Измерва: 
  • зрелостта на лидерската преценка;
  • предпочитанията към един или друг лидерски стил;
  • способността за гъвкаво вариране между стиловете в зависимост от ситуацията.
 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за ръководни позиции;
  • развитие на лидери. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение