Тест за оценка ефективността на лидерските решения

LJI /Leadership Judgement Indicator/ е обективен тест, който оценява качеството на лидерските решения и предпочитания лидерски стил.   
 
Измерва: 
  • зрелостта на лидерската преценка;
  • предпочитанията към един или друг лидерски стил;
  • способността за гъвкаво вариране между стиловете в зависимост от ситуацията.
 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за ръководни позиции;
  • развитие на лидери. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България

Какво клиентите ни казват за нас

Бихме желали да изразим своето удовлетворение от професионализма и ефективната работа с PROMETRIKS. С PROMETRIKS работихме по повод организирането и провеждането на 360-градусова обратна връзка за ръководния персонал на Карлсберг България. Консултантите по проекта се отнесоха изключително професионално, като посрещнаха нашите очаквания и отговориха на поставените изисквания. Работата с тях следваше уговорените срокове и навременното адресиране на наши допълнителни запитвания. Бихме продължили и в бъдеще сътрудничеството си с PROMETRIKS, като ги препоръчваме на техни бъдещи клиенти, на които им предстои провеждане на подобна активност.
Мая Тасева ,
Директор ЧР Карлсберг България АД
Изпратете ни вашето мнение