Тест за оценка на лоялността

Тест за оценка на лоялността (Integrity check) e обективен инструмент за проверка на интегритета. Той измерва личностните нагласи за спазване на социални, морални и организационни норми и правила с основна цел - превенция на кражби, злоупотреби, измами и други видове контрапродуктивно поведение на работното място.  
 
Измерва:Тест за оценка на лоялността
  • контрапродуктивни поведения – злоупотреба с алкохол и наркотици, кражби, измами, злоупотреби с имуществото на компанията, нарушаване на установени правила; 
  • честност;
  • морална зрялост;
  • контрапродуктивни нагласи.
 
Полезен е при:
  • подбор на кандидати за работа на изпълнителски позиции в сферата на търговията, услугите, при рискови професии;  
  • програми и системи за повишаване на лоялността;
  • скрининг и превенция на кражбите и злоупотребите на работното място. 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас

Какво клиентите ни казват за нас

В екипа работят високо квалифицирани професионалисти, които успяха да спечелят доверието на ръководството на компанията, работейки по проект за създаване на компетентностен модел за всички длъжности в офисите на Гопет Транс в България, Румъния и Полша. Изключително коректен и надежден партньор.
Светлана Бовянски,
Мениджър Човешки ресурси Гопет Транс
Изпратете ни вашето мнение