Тест за оценка на уменията за обслужване на клиенти

OS Customer Service Test е обективен инструмент, който оценява най-важните личностни фактори, водещи до висока ефективност в сферата на услугите и обслужването на клиенти. 
 
Измерва:
  • ориентация към клиента;
  • емоционален самоконтрол;
  • ориентация към продажби;
  • пригодност за работа в сферата на обслужването на клиенти.  
 
Полезен при:
  • подбор на кандидати за работа в сферата на  търговията и обслужването на клиенти;
  • развитие на служители. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Проектът за оценка на потенциала за развитие на служители от компанията на висши и средно ръководни позиции беше финализиран в договорените срокове и с качеството, което очаквахме. С готовност бихме се възползвали от техните услуги отново и ги препоръчваме на други компании.
Маргрет Бързачка - Николова,
Директор Човешки ресурси Актавис
Изпратете ни вашето мнение