Тест за оценка на уменията за обслужване на клиенти

OS Customer Service Test е обективен инструмент, който оценява най-важните личностни фактори, водещи до висока ефективност в сферата на услугите и обслужването на клиенти. 
 
Измерва:Тест за оценка на уменията за обслужване на клиенти
  • ориентация към клиента;
  • емоционален самоконтрол;
  • ориентация към продажби;
  • пригодност за работа в сферата на обслужването на клиенти.  
 
Полезен при:
  • подбор на кандидати за работа в сферата на  търговията и обслужването на клиенти;
  • развитие на служители. 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас.

Какво клиентите ни казват за нас

Благодаря Ви много за професионализма, коректността, подкрепата и градивната комуникация! Обратната връзка, предоставена от Вас беше полезна и информативна, и ми помогна много за подготовката и представянето ми по време на интервюто с работодателя. Благодаря Ви за оказаната подкрепа, за насърчаването и приятелското отношение - подходът Ви със сигурност е различен, ефективен и силно ориентиран към кандидата като личност.
Милен Дребов,
Кандидат за работа
Изпратете ни вашето мнение