Бизнес-ориентиран въпросник за оценка на личността в работата /BIP/

BIP /Business-focused Inventory of Personality/ е инструмент, който оценява личностните фактори с най-голям принос за успеха в професионалната дейност. Известен в Германия още като Тест на милениума, той е създаден на базата на изследвания на личността в работен контекст и с активното участие на професионалисти в сферата на човешките ресурси.
 
Измерва:
  • мотивация - ориентация към резултати, стремеж към подобрение, мотивация за лидерство; 
  • стил на работа - внимание към детайла, гъвкавост, решителност; 
  • социални умения - емоционална компетентност, общителност, дружелюбност, работа в екип, оказване на влияние; 
  • стабилност - емоционална стабилност, работа под напрежение, увереност. 
 
Полезен е при: 
  • подбор на персонал; 
  • център за оценка; 
  • идентифициране на таланти;
  • програми за развитие;
  • професионално консултиране и коучинг; 
 
Ако желаете да получите по-конкретна информация, моля свържете се с нас. 
 
Тестът е адаптиран и стандартизиран за страната от ОС България.  

Какво клиентите ни казват за нас

Цялостната организация беше безупречна, а работата с екипа – точна и ползотворна. Не бихме се поколебали да се възползваме отново от услугите или да ги препоръчаме на други компании, защото за времето, в което работихме заедно, успяхме да изградим отношения на доверие, екипност и удовлетвореност от добре свършената работа.
Светлана Григорова,
Ръководител отдел "Подбор, представяне и развитие на персонала" СИБАНК
Изпратете ни вашето мнение